Nếu chúng tôi làm bạn hài lòng, hãy +1


Chúng tôi cam kết sẽ trở thành đối tác pháp lý tin cậy và toàn diện của khách hàng trong quá trình khởi nghiệp, xây dựng công ty ,thương hiệu.
Tại AMI bạn sẽ có được đầy đủ, chính xác những thông tin trong việc
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY ?
Who, What, Where, When, Why ?

Hotline 24/7

Luật sư Liên (0907151985 )
Luật sư Như (01668303384 )

Tiện Ích Tra Cứu

Văn bản pháp luật

Tập hợp những tài liệu, văn bản luật cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp

Đối TácTuyển Dụng


Bản đồ tới AMI

Luật AMI 2012 
bảo lưu mọi quyền. Nghiêm cấm sao chép
created and SEO by Phanblogs
DMCA.com

Mẫu thủ tục đăng ký kinh doanh


Mẫu thủ tục đăng ký kinh doanh (Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Chi tiết mẫu thủ tục hành chính


Mẫu thủ tục đăng ký kinh doanh (Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
[Trở về]
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
1 Doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục I-1 Tải về
2 Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
Phụ lục I-2 Tải về
3 Công ty cổ phần
Phụ lục I-3 Tải về
4 Công ty TNHH một thành viên
Phụ lục I-4 Tải về
5 Công ty hợp danh
Phụ lục I-5 Tải về
6 Hộ kinh doanh
Phụ lục I-6 Tải về
Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền
1 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Phụ lục II-2 Tải về
2 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phụ lục II-1 Tải về
3 Danh sách thành viên công ty hợp danh
Phụ lục II-3 Tải về
4 Danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên (đối với chử sở hữu là tổ chức)
Phụ lục II-4 Tải về
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểnm kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
1 Lập chi nhánh
Phụ lục III-1 Tải về
2 Lập văn phòng đại diện
Phụ lục III-2 Tải về
3 Lập địa chỉ kinh doanh
Phụ lục III-3 Tải về
4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của CN, VPĐD, địa điểm kinh doanh
Phụ lục III-4 Tải về
5 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Phụ lục III-5 Tải về
6 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Phụ lục III-6 Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
1 Doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục IV-1 Tải về
2 Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
Phụ lục IV-2 Tải về
3 Công ty cổ phần
Phụ lục IV-3 Tải về
4 Công ty TNHH một thành viên
Phụ lục IV-4 Tải về
5 Công ty hợp danh
Phụ lục IV-5 Tải về
6 Hộ kinh doanh
Phụ lục IV-6 Tải về
7 Chi nhánh
Phụ lục IV-7 Tải về
8 Văn phòng đại diện
Phụ lục IV-8 Tải về
Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ/Giấy biên nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh/Thông báo tạm ngừng kinh doanh
1 Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Phụ lục V-1 Tải về
2 Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Phụ lục V-2 Tải về
3 Giấy biên nhận
Phụ lục V-3 Tải về
4 Tạm dừng kinh doanh của doanh nghiệp
Phụ lục V-4 Tải về
5 Tạm dừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Phụ lục V-5 Tải về
6 Bán doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục V-6 Tải về
Thông báo vi phạm và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
1 Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Phụ lục VI-1 Tải về
2 Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Phụ lục VI-2 Tải về
3 Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Phụ lục VI-3 Tải về
4 Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Phụ lục VI-4 Tải về
Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh
1 Báo cáo hàng tháng của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
Phụ lục VII-1 Tải về
2 Báo cáo hàng tháng của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (theo nguồn vốn)
Phụ lục VII-2 Tải về
3 Danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh
Phụ lục VII-3 Tải về
4 Danh sách hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh
Phụ lục VII-4 Tải về