Nếu chúng tôi làm bạn hài lòng, hãy +1


Chúng tôi cam kết sẽ trở thành đối tác pháp lý tin cậy và toàn diện của khách hàng trong quá trình khởi nghiệp, xây dựng công ty ,thương hiệu.
Tại AMI bạn sẽ có được đầy đủ, chính xác những thông tin trong việc
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY ?
Who, What, Where, When, Why ?

Hotline 24/7

Luật sư Liên (0907151985 )
Luật sư Như (01668303384 )

Tiện Ích Tra Cứu

Văn bản pháp luật

Tập hợp những tài liệu, văn bản luật cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp

Đối TácTuyển Dụng


Bản đồ tới AMI

Luật AMI 2012 
bảo lưu mọi quyền. Nghiêm cấm sao chép
created and SEO by Phanblogs
DMCA.com

Đăng ký bản quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:I. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả

  1.     Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

  2.     Giấy Uỷ quyền của tác giả/các đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 1 bản );

  3.     Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);

  4.     Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

 II. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

  1.     Giấy Uỷ quyền của tổ chức hoặc cá nhân (1 bản - theo mẫu của VIPCO); ( Microsoft Word File )

  2.     Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả / các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản);

  3.     Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

  4.     Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản);

  5.     Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.

  6.     Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chính chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng – 1 bản);

  7.     Giấy cam đoan của tác giả (1 bản)