Nếu chúng tôi làm bạn hài lòng, hãy +1


Chúng tôi cam kết sẽ trở thành đối tác pháp lý tin cậy và toàn diện của khách hàng trong quá trình khởi nghiệp, xây dựng công ty ,thương hiệu.
Tại AMI bạn sẽ có được đầy đủ, chính xác những thông tin trong việc
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY ?
Who, What, Where, When, Why ?

Hotline 24/7

Luật sư Liên (0907151985 )
Luật sư Như (01668303384 )

Tiện Ích Tra Cứu

Văn bản pháp luật

Tập hợp những tài liệu, văn bản luật cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp

Đối TácTuyển Dụng


Bản đồ tới AMI

Luật AMI 2012 
bảo lưu mọi quyền. Nghiêm cấm sao chép
created and SEO by Phanblogs
DMCA.com

Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý


Là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

LUẬT AMI  được ghi nhận là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 769/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, nên được phép đại diện Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý (các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước) yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý cần cung cấp cho LUẬT AMI các tài liệu sau:

 •     Giấy ủy quyền.
 •     Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý.
 •     Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.
 •     Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó.
 •     Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
 •     Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.
 • Trường Luật đại diện Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thực hiện các công việc sau:
 •     Soạn thảo, đại diện nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý.
 •     Định kỳ thông báo Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý về tình trạng hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý.
 •     Đại diện trao đổi trực tiếp với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề có liên quan.
 •     Đại diện nhận và gửi Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý các thông báo, quyết định của Cục sở hữu trí tuệ.