Nếu chúng tôi làm bạn hài lòng, hãy +1


Chúng tôi cam kết sẽ trở thành đối tác pháp lý tin cậy và toàn diện của khách hàng trong quá trình khởi nghiệp, xây dựng công ty ,thương hiệu.
Tại AMI bạn sẽ có được đầy đủ, chính xác những thông tin trong việc
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY ?
Who, What, Where, When, Why ?

Hotline 24/7

Luật sư Liên (0907151985 )
Luật sư Như (01668303384 )

Tiện Ích Tra Cứu

Văn bản pháp luật

Tập hợp những tài liệu, văn bản luật cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp

Đối TácTuyển Dụng


Bản đồ tới AMI

Luật AMI 2012 
bảo lưu mọi quyền. Nghiêm cấm sao chép
created and SEO by Phanblogs
DMCA.com

Thành lập chi nhánh- văn phòng đại diện

Thành lập chi nhánh- văn phòng đại diện

Theo Thông tư số 08/2001/TT-BKH ngày 22/11/2001 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải làm các thủ tục sau:


Các bước tiến hành:

  1. Phần nội bộ:


Biên bản họp HĐQT, ĐHĐCĐ (Cty Cổ phần), HĐTV (Cty TNHH) về thành lập chi nhánh.
Ban hành Nghị quyết về Tên chi nhánh, chế độ tài chính, và phân cấp nhiệm vụ quản lý.
Ban hành Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Người đứng đầu chi nhánh.
Ban hành nghị quyết phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh (Nếu cần).
Các nội dung khác nếu Chi nhánh thành lập để triển khai thực hiện dự án.
Thông bán về việc thành lập chi nhánh (Gửi Cơ quan thuế và Sở KH&ĐT nơi Cty Đặt trụ sở).
 

 2. Phần thủ tục hồ sơ:

Điều lệ (Nếu chi nhánh khác Tỉnh với Cty mẹ), Đăng ký kinh doanh có chứng thực.
Nghị quyết về thành lập, Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
Xác nhận cấp Mã số thuế cho chi nhánh của cơ quan thuế.
Các giấy tờ, hợp đồng xác định địa chỉ trự sở chính.

 3. Nơi tiếp nhận hồ sơ:  + Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT nơi Chi nhánh đặt địa điểm.

 4. Thời hạn:+ từ 05 - 07 ngày làm việc.

Ngoài ra sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

- Tư vấn những quy định của pháp luật về Thành lập văn phòng đại diện;
- Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
- Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng văn phòng đại diện và các bộ phận trực thuộc;
- Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;
- Tư vấn thủ tục Thành lập văn phòng đại diện
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.